Nếu mẹ gặp vấn đề khi upload video clip, mẹ hãy ghi lại clip bé nhún nhảy trước và thử lại với chức năng "chọn clip trong thư viện" để gửi về chương trình.

Lưu ý: Dung lượng clip tối đa 100Mb và định dạng clip cho phép (avi, mp4, mov, mpeg4, wmv, mpegs, flv, 3gpp, webm, mpeg, mpg)

Những clip mẹ chia sẻ