Sóc nhảy điệu mông xinh

Nhà có 2 anh em, anh cứ hát là em nhảy nhót tưng bừng, yêu lắm ạ

Nguyễn Thị Lệ Thúy
Sóc nhảy điệu mông xinh
Nhà có 2 anh em, anh cứ hát là em nhảy nhót tưng bừng, yêu lắm ạ

Những vũ điệu khác