Hai chị em cùng nhảy nào

Nhìn tụi con vui chơi cùng nhau là mẹ rất hạnh phúc rồi

Nguyễn Kim Hạnh
Hai chị em cùng nhảy nào
Nhìn tụi con vui chơi cùng nhau là mẹ rất hạnh phúc rồi

Những vũ điệu khác