Thỏ lắc mông

Hôm nay bé của mẹ thi vũ hội mông xinh, hơi quấy nhưng vẫn lắc khí thế.

Trần Thị Kim Ngọc
Thỏ lắc mông
Hôm nay bé của mẹ thi vũ hội mông xinh, hơi quấy nhưng vẫn lắc khí thế.

Những vũ điệu khác